กินทุเรียนอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ, โรคไต, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, แคลอรี่สูง, goodbody4u, นิชาภา
กินทุเรียนอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ, โรคไต, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, แคลอรี่สูง, goodbody4u, นิชาภา

กินทุเรียนอย่างไร…ไม่ทำลายสุขภาพ

💥 สำหรับคนทั่วไป
ควรกินไม่เกิน 2 เม็ด/วัน ไม่ควรกินถี่ทุกวัน เพราะอาจส่งผลให้น้ำหนักเกิน ร้อนใน เจ็บคอได้

💥 สำหรับผู้ป่วย
โรคไต ควรหลีกเลี่ยง เพราะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตัน กินไม่เกิน 1 เม็ดเล็ก/วัน

กินทุเรียน 1 เม็ด ขนาดกลางให้น้ำตาล 18 กรัม พลังงาน 60 กิโลแคลอรี่ เทียบกับพลังงานในข้าวเกือบทัพพี
**ไม่ควรกินทุเรียน พร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูง เป็นอันตรายได้**

#กินทุเรียนอย่างไรไม่ทำลายสุขภาพ
#สุขภาพดีทำอะไรก็ดี
#สุขภาพแย่ทำอะไรก็แย่
#goodbody4uส่งมอบสุขภาพดีให้คุณถึงบ้าน
#goodbody4u

#ทุเรียน #โรคไต #โรคเบาหวาน #ความดันโลหิตสููง #หลอดเลือดหัวใจตีบ #หลอดเลือดหัวใจตัน #แคลอรี่สูง

Share